Thema's
Gemeentelijk niveau
  • Hier vindt u informatie over afvalcijfers op gemeentelijk niveau zoals de hoeveelheden ingezameld afval en de afvalstoffenheffing.

Landelijk niveau
  • Hier vindt u informatie over afvalcijfers op landelijk niveau zoals de verwerking van afval in Nederland, ingezamelde en verwerkte hoeveelheden voor Productbesluiten. In de loop van dit jaar zal de afvaldatabase verder worden gevuld met ook productie en verwerking van Nederlands afval.

Zwerfafval
  • Hier vindt u informatie over de monitoring van zwerfafval. Hierbij wordt voor verschillende soorten gebieden de mate van zwerfafval gegeven.

Afvalmonitor

Op deze website presenteert Rijkswaterstaat de afvaldatabase. De afvaldatabase bevat cijfermatige informatie over afval in Nederland. In de afvaldatabase kunt u zelf informatie zoeken en selecteren en op verschillende wijze presenteren.
De database bevat alleen de cijfers over afval. Achterliggende informatie is te vinden op de website van Rijkswaterstaat. Voor zwerfafval is informatie te vinden bij Gemeente Schoon.

Recente cijfers worden zodra deze beschikbaar zijn in de afvaldatabase geplaatst. Het duurt vaak meer dan een jaar voordat gegevens beschikbaar worden. Het kan dus voorkomen dat bij selecties uit de afvaldatabase geen cijfers gepresenteerd worden. De gegevens zijn dan simpelweg nog niet beschikbaar.

U kunt de gegevens op de site op diverse manieren bewerken. Via de Help-functie krijgt u stap voor stap een beeld van de mogelijkheden. Iedere afbeelding die u maakt, kunt u d.m.v. de rechter muisknop opslaan of plakken in een document naar uw keuze. U kunt de gegevens ook in enkele overzichtelijke PDF-rapportages, specifiek voor uw gemeente of provincie, uitdraaien. Ook kunt u gegevens naar wens downloaden. We verzoeken u, als u de gegevens gebruikt en/of publiceert, dit te doen met bronvermelding.

Vragen?

Als u vragen heeft over gegevens in de afvaldatabase kunt u contact opnemen met de helpdesk afval.